Fredrik har ordet

Att hålla fast vid
det man tror på

Om man som Contractor jobbar med att bygga i Norrland, så går det bra nu. Inte sedan -40 och -50-talets glansdagar har det hänt så här mycket i vår del av Sverige.

Fredrik har ordet

Att hålla fast vid
det man tror på

Om man som Contractor jobbar med att bygga i Norrland, så går det bra nu. Inte sedan -40 och -50-talets glansdagar har det hänt så här mycket i vår del av Sverige.

Våra fokusområden

Även om vi vill mycket, behöver vi fokusera för att nå fram. Därför har vi bestämt att dessa områden är extra viktiga för oss.

Fokusområde 1

Att bygga
människor

Fokusområde 2

Vi vill

växa till

tusen

Fokusområde 3

Minska
resurs-
användningen
med

1%

Fokusområde 4

Verka för ett mer

levande Norrland

Mål och resultat

Globala mål för
hållbar utveckling

Vi är Contractor

Hållbarhetsmodell och styrning

Året som gått