Verksamhetsåret

som har gått

Pandemi, fokus på medarbetarna och lyckade Möjligheten. 2020 innebar som för så många andra i branschen en inbromsning. Vi tog tillfället i akt att öka antalet medarbetare och verkligen se till att de fick möjlighet att utvecklas på en trygg arbetsplats. Trots pandemi så har vi lyckats genomföra många spännande projekt, inte minst BRF Möjligheten vår första egna bostadsrättsförening som vi sålde med vinst. Här kan du läsa mer om några viktiga händelser under detta speciella år:

 

Viktiga händelser från 2020

2020

Contractor Umeå landade nya projekt för 100 miljoner

Contractor Umeå landade nya projekt för 100 miljoner

Contractor Umeå tecknade under våren 2020 avtal för flera nya projekt. Bland annat nytt LSS-boende åt NG Fastigheter, ett nytt kantverk åt Norra Timber på Sävar såg och renovering av 105 lägenheter på Ålidhem på uppdrag av AB Bostaden i Umeå. 

Ramavtal med Boliden och Skellefteå kommun

Ramavtal med Boliden och Skellefteå kommun
Boliden och Skellefteå kommun undertecknade under sommaren två nya ramavtal med Contractor. Åt Boliden gällde det alla bygg- och entreprenadarbeten vid gruvorna inom Bolidens gruvområde. 

Avtal med Northvolt

Avtal med Northvolt

Under slutet av året tecknade Contractor ett byggserviceavtal med Northvolt, Europas största batterifabrik. 

Fasadrenovering som syns i Umeå

Fasadrenovering som syns i Umeå

Contractor i Umeå anlitades av fastighetsföretaget Fort Knox att utföra fasadrenoveringen av klassiska hotell Plaza i Umeå. Ett landmärke där bara byggställningen var på ca 1500m2 och är nu monterad på sidan mot E4:an, därefter ska den monteras ned och upp på motsvarande sida in mot stan. 

Precis som för 70 år sedan – brofundament i Vemdalsskalet

Precis som för 70 år sedan – brofundament i Vemdalsskalet
I augusti startade Contractor i Sundsvall upp arbetet med att gjuta fyra brofundament till en skidbro i Vemdalsskalet. När Contractor etablerade sig i Norrland på 50-talet så var det många broprojekt. Bron i Vemdalen är åtta meter bred och 24 meter lång och löper under en vägbana.  

Hållbara kundsamarbeten

I december 2020 genomfördes en kundundersökning. Och siffrorna var verkligen positiv läsning för alla som jobbar på Contractor. Frågeställningarna som ett antal slumpmässigt utvalda kunder fick ta ställning till handlade om hur Contractor hade levt upp till deras förväntningar och hur nöjda de har varit med samarbetet. På en tiogradig skala blev betyget över åtta på i stort sett samtliga frågor, där faktorer som bolagets kunskap och tillgänglighet hamnade allra högst.

Jörnträhus med fokus på hållbarhet

Jörnträhus med fokus på hållbarhet

Jörnträhus, som är en del i Contractor koncernen, gjorde under hösten ett arbete med att förtydliga sitt varumärke, dvs vad bolaget står för och för vilka man ska vara det bästa valet. En tydlig inriktning för bolaget är ökat fokus på hållbarhet där man vill stå för: ”flexibla husleveranser, levererade med passion och närhet, som är bra för miljön”. 

Förlängt avtal med Lycksele kommun

Förlängt avtal med Lycksele kommun

Contractor teckande under året ett nytt byggserviceavtal med Lycksele kommun. Ramavtalet som är på upp till 4 år omfattar uppdrag av servicekaraktär och mindre ombyggnationer.

 

 

Norrland behöver en stadig grund

Norrland behöver en stadig grund

Ett bolag som visat framfötterna under pandemiåret är Contractor Mark. När året summerades hamnade bolaget på åttonde plats i Almis tillväxtliga med en omsättning som tredubblats på bara ett par år, från 30 miljoner kronor till 90 miljoner kronor.