FOKUSOMRÅDE 1

Vi bygger

människor

I över hundra år har Contractor vetat att de är människorna som gör skillnad. Vi har det stora företagets styrka men har fortfarande det lilla företagets flexibilitet. Hos oss vet medarbetarna att de är viktiga. Här tummas inte på arbetsmiljö eller säkerhet och att alla ska ges möjlighet att vara friska och starka är viktigt för oss.

Höjdare 2020

Arbetet med 0-visionen fortsätter

Under året har arbetet med att vidareutveckla arbetsmiljöerna på Contractor pågått med oförminskad styrka, med en rad insatser som ska främja säkerheten på de olika arbetsplatserna. Till exempel har översyn av de egna kontoren gjorts, för att säkerställa att arbetsmiljön för våra tjänstemän följer arbetsmiljöverkets föreskrifter och våra egna rutiner enligt Povel. Under året har också en översyn av alla dokument som rör arbetsmiljö genomförts, där mallar har arbetats för att göra det enklare att göra rätt. I översynen ingick även tydligare ordnings- och skyddsregler som gäller både oss själva och våra underentreprenörer.  

 

Digital friskvård

”Bara för att man sitter hemma så kan man ändå träna”. Som ni vet så gillar vi utmaningar. En sådan var att hålla i friskvårdsarbetet under hemarbetet. På Contractor slutar vi inte att måna om våra medarbetares hälsa och startade därför ett gemensamt träningspass via Teams. Här kunde Contractors egen träningsguru Martin Ottosson guidar medarbetarna genom övningar, som inte krävde några redskap och kunde genomföras helt utifrån egen förmåga. Ett bra sätt att träna och samtidigt träffa arbetskompisarna. 

Nominering som årets arbetsgivare 2020

Under året har Contractor blivit nominerade till Årets arbetsgivare som en av fem arbetsgivare i Sverige – något vi tycker är väldigt kul! Det värmer extra mycket att det är Galaxen Bygg som står bakom priset. Galaxen är byggsektorns företag för arbetsmiljö och hälsa, arbetsplatsförlagd rehabilitering och rekrytering av nyanlända samt långtidsarbetslösa till byggbranschen. Motiveringen var att: ”Contractor har anställt personer som är i behov av rehabilitering, bland annat träarbetare som har fått möjlighet att utvecklas till arbetsledare. Företaget har också anställt nyanlända som på kort tid kunnat förbättra sin svenska tack vare anställningen. Nominering är viktig för båda våra fokusområden Vi bygger människor och hjälper oss mot målet med 1 000 engagerade medarbetare. 

 

Mål och resultat

Frisknärvaro

Mål
97% beräknas som 100%-total sjukfrånvaro under året

Utfall 2020
Under 2020 sjönk frisknärvaron från 96,9 % till 94,9%. Försämringen av frisknärvaro beror främst på Pandemihanteringen. Contractor har under året följt alla rekommendationer från myndigheter och uppmanat medarbetare med lätta symptom att stanna hemma. Även om frisknärvaron försämrats med 2%-enheter klarade man sig relativt bra då antalet sjukskrivna i samhället i stort ökade med 12,9% under samma period. 

Rapportering av tillbud

Mål
>300 rapporterade tillbud

Utfall 2020
Under året rapporterades 67 tillbud, en förbättring med 31% från föregående år (2019: 46 rapporter). Arbetet med att identifiera och utreda tillbud måste dock fortsätta då det är en viktig pusselbit för att hitta och kontrollera risker innan våra medarbetare skadas. Den information som samlats in genom vår rapportering av tillbud utvärderas och används för riktlinjer för förbättrat arbetsmiljöarbete. Dessa föreskrifter är reaktiva, vilket innebär att de inträffar efter att en skadeincident har inträffat. Genom att nå 300 rapporterade tillbud kan vi förbättra proaktiviteten och nå vår 0-vision. 

Olyckor

Mål
Vi accepterar inte att någon medarbetare skadar sig på jobbet. Därför har vi en 0-vision när det kommer till arbetsplatsolyckor.

Utfall 2020
Under året har vi haft 77 rapporterade olyckor varav 24 stycken orsakade frånvaro från arbetet. Detta är en uppgång med 20,7% från 2019 då vi registrerade 61 olyckor. Även antalet olyckor per 100 anställda ökade under året från 15,0 olyckor/100 anställda till 17,7 olyckor/100 anställda. Här måste vi fortsätta vårt målmedvetna arbete mot 0-visionen. 

 

Kränkningar och negativ särbehandling

Mål
Våra medarbetare ska tycka att vi är en arbetsplats där alla ges samma möjligheter att utföra sitt arbete och att vi accepterar inga kränkningar. Därför har vi en 0-vision när det kommer till kränkningar och negativ särbehandling. 

Utfall 2020
Under 2020 rapporterades inga fall av kränkningar eller negativ särbehandling. Detta är en förbättring mot de 2 rapporterade fall vi hade under 2019. Ett mycket bra arbete som vi alla ska vara stolta över.