FOKUSOMRÅDE 4

Ett mer levande

Norrland

För att kunna skapa långsiktiga värden för Norrland behöver vår verksamhet vara finansiellt stabil. Vårt rörelseresultat 2020 uppgick till 4 200 TSEK, en minskning med 27 000 TSEK jämfört med året före.

Fördelat finansiellt

värde 2020

Höjdare 2020

Tillsammans för ett växande Norrland

En förutsättning för att vi ska kunna bidra till ett hållbart samhälle är att våra kunder uppskattar det vi gör. Under 2020 genomfördes därför en undersökning där våra kunder fick berätta hur väl vi motsvarat deras förväntningar. Resultatet av denna undersökning visade på ett snittbetyg över 8,0 på en tiogradig skala. Ett kanonresultat som borgar för att bygget av Norrland kan fortsätta.

Medarbetarna ger tillbaka till samhället

Istället för julklappar valde Contractor att ge tillbaka julklappspengarna till samhället. Medarbetarna fick själva nominera vart julpengarna skulle gå. Pengarna gick till lokala föreningar och verksamheter som kämpar på de orter där Contractor finns representerade. De fick dela på totalt 140 000 kronor som förhoppningsvis kommer att vara ett uppskattat tillskott i deras olika verksamheter.

Det här är ett sätt att visa uppskattning och visa att det är vi tillsammans som skapar ett livskraftigt och hållbart samhälle. Med andra ord en riktig höjdare.   

 • Aktiv Ungdom Hemavan
 • TIK Fjällvinden
 • Umedalen IF Bandy damer
 • Morön Barca
 • Burträsk HC
 • Myckle IK
 • Byske Fritidsförening
 • Frisbeegolfbanan Lycksele
 • Skellefteå Skateboardförening
 • Njurunda Sportklubb
 • Selångers Bandy
 • Ersboda Slöjdförening 
 • Kvinnojouren Skellefteå
 • Kvinnojouren Lycksele
 • Kvinnojouren Umeå
 • Kvinnojouren Sundsvall
 • Lycksele lasarett
 • Barnavdelningen i Skellefteå
 • Barnavdelningen i Umeå
 • Barnavdelningen i Sundsvall

Mål och resultat

Norrlandsetableringar

Mål
Vår målsättning är att på sikt bli en ännu starkare kraft för Norrlands utveckling. Därför har vi som målsättning att finnas representerade på 9 orter i Norrland senast 2024. Vi har även som mål att genomföra arbetet med vår egen personal. Därför har vi också en målsättning att ha >95% tillsvidareanställd personal (inkl. provanställningar). 

Utfall 2020 ⮕  
Under pandemiåret 2020 skedde inga nyetableringar. Contractor finns precis som under 2019 representerade i Skellefteå, Hemavan, Lycksele, Umeå, Jörn och Sundsvall. Eftersom det är viktigt för oss med stark lokal närvaro hade vi  96% egna medarbetare med tillsvidareanställning, fördelade enligt nedan:

 

Lokaler

Mål
För att kunna växa långsiktigt och hållbart är det viktigt att vi har tillgång till bra lokaler på de orter vi verkar. Vårt mål är därför att, senast 2024, äga och förvalta minst 20 000 kvadratmeter lokaler som vi kan hyra ut till oss själva och till externa hyresgäster.

Utfall 2020
2020: Utfall 17 581 kvm egna lokaler (ej inkluderat husfabriken i Jörn) varav Contractor nyttjar 2825 kvm för egen verksamhet.

Omsättning

Mål
Vårt mål är att fortsätta att växa för att senast 2024 omsätta >3 000 MSEK.

Utfall 2020
Omsättningen under året minskade till 841 MSEK från 1 032 MSEK året innan. Omsättningstappet kan till stor del härledas till omvärldsfaktorer.

Rörelseresultat

Mål
Vårt mål är att senast 2024 ha EBIT > 5% från 3,1% 2019.

Utfall 2020
Rörelseresultat under året minskade till 0,5%. Det försämrade resultatet beror på minskad lönsamhet kopplat till minskad omsättning i kombination med satsningar på att utveckla och behålla personalen. 

Sponsring

Mål
Att kunna ge tillbaka till Norrland och det samhälle vi verkar i är viktigt för vår affär och för utvecklingen av ett hållbart samhälle. Vårt mål är därför att vara en drivande och aktiv sponsor av norrländska föreningar, aktiviteter och initiativ.

Utfall 2020
Under 2020 ökade vår regionala sponsring till 922 tkr. En ökning med 15,8% från 776 tkr 2019. Det är framförallt medarbetarnas ökade engagemang med julgåvan 2020 som ligger bakom ökningen.