Mål och

resultat

Är det siffrorna som är viktigast? Vill du få en snabb översikt? Nedan har vi sammanställt vårt hållbarhetsarbete, våra målsättningar och hur väl vi lyckats under året.