FREDRIK HAR ORDET

Att hålla fast vid
det man tror på

FREDRIK HAR ORDET

Att hålla fast vid
det man tror på

Om man som Contractor jobbar med att bygga i Norrland, så går det bra nu. Inte sedan -40 och -50-talets glansdagar har det hänt så här mycket i vår del av Sverige. Att få vara en del av att skapa ett levande Norrland, som vi med stolthet kan lämna över det till nästa generation, ger mig energi och tro på att vi kan nå våra högt ställda mål.  

För även om det händer mycket roligt i vår del av Sverige så har 2020 präglats av märkliga och stundtals tuffa tider. Vi har tvingats begränsa hur vi kan träffas och dra ned på fysiska möten för att skydda varandra och våra medmänniskor. Här kan vi tydligt se ett exempel på nyttan med vårt hållbarhetsarbete då vi under 2019 aktivt arbetat med att öka användningen av digitala möten. Snacka om bra timing.  

Men att jobba effektivt, med fokus på allas säkerhet och under svåra förhållanden har inneburit prövningar för vårt sätt att ta oss an utmaningar och verkligen testat våra modeller. Den globala pandemi som sköljt över oss har givetvis gjort det svårare att göra affärer men också skapat utmaningar för de flesta av våra medarbetare, då vi inte kan bygga hemifrån. Men trots att många projekt inledningsvis pausades eller sköts på framtiden har vi hållit fast och fortsatt satsa på våra viktigaste resurser, medarbetarna. När jag nu tittar tillbaka på året i sin helhet så ser jag att det var rätt och ett kvitto på att det vi gör är långsiktigt och hållbart. 

För att hoppa högt behöver man ta sats 

Jag tror att 2020 är året då vi tvingades ta ett steg tillbaka, böja på knäna för att sedan lyfta blicken igen. Även om året varit en tillfällig inbromsning gav det oss möjlighet att på nytt fokusera mot målet att bli 1 000 engagerade medarbetare i ett ekonomiskt välmående företag. Något som gör att vi måste fortsätta vårt arbete med att skapa hållbara villkor och utveckling för alla våra medarbetare.  

Vi verkar i en bransch som slukar stora resurser och skapar hållbarhetsutmaningar. Men vi har bestämt oss, vi ska vara en viktig aktör för att lösa dessa utmaningar. Genom att ständigt bli bättre och fortsätta utveckla hållbarhetsarbetet i vår verksamhet – ekonomiskt, socialt och hållbart. 

Fredrik Andersson
Koncernchef