Vi är

Contractor

Stora men närproducerande

Vi förverkligar byggvisioner i Norrland och arbetar målmedvetet för att vara den bästa arbetsplatsen för alla som älskar att bygga. Vi bedriver vår verksamhet i hela Norrland med kontor i Skellefteå, Jörn, Umeå, Lycksele, Hemavan och Sundsvall. Verksamheten omsätter 851 MSEK med 435 medarbetare. 

Contractor är en stor norrländsk byggaktör. Tillsammans byggde vi mer än 31 789 kvm nya byggnader till ett värde av 477 MSEK under 2020. Samtidigt är vi närproducerande då våra medarbetare bor och verkar i stor utsträckning på de platser vi bygger. Det gjorde att vi kunde leverera över 3 550 byggserviceprojekt till ett värde av 319 MSEK. Dessutom producerade vi mark- och anläggningsarbeten för 88 MSEK och fritidshus och byggkomponenter, i vår husfabrik, till ett värde av 61 MSEK. 

 

Omsättning fördelat på område

BYGGENTREPRENAD

BYGGSERVICE

MARK & ANLÄGGNING

FRITIDSHUS & BYGGKOMPONENTER

110 år – det är hållbart!

Contractor är ett företag som funnits sedan 1910. Det gör många av de byggnader som vi byggt också. När någon frågar brukar vi säga att "med nyfikenhet, mod och omtanke bygger vi starka relationer och kvalitet som varar i generationer”. Det tycker vi är hållbart och beskriver vårt sätt att agera mot varandra, mot våra kunder och för samhället.

Vår verksamhet

Contractors verksamhet består framförallt av genomförande av byggentreprenader och genomförande av löpande byggservice för avtalskunder. Dessutom genomför vi mark- och anläggningsentreprenader via dotterbolaget Contractor Mark.

Contractors huvudverksamhet är genomförande av byggentreprenader och löpande byggservice för avtalskunder.

Vi genomför dessutom mark- och anläggningsentreprenader via dotterbolaget Contractor Mark.

Vi tillverkar även fritidshus och prefabricerar lätta byggelement i vår husfabrik i Jörn. Dessa produkter säljs under varumärket Jörnträhus.

Contractor äger också fastigheter genom det egna dotterbolaget Contractor Fastigheter i Norr, som förvaltar och säljer fastigheter.

Snabbfakta

Snabbfakta

3350

avslutade projekt inom byggservice 2020.

435

nöjda medarbetare

110

års erfarenhet. Hittils.

851

miljoner i omsättning 2019.

6

orter finns vi på.

Det som är bra för Norrland är bra för oss

Att skapa hållbara förutsättningar för Norrland att växa är ett sätt för oss att möjliggöra långsiktig konkurrenskraft. Det är här vi hittar våra medarbetare, våra kunder och våra samarbetspartners. Det är här vi bor och verkar. Att arbeta med hållbarhetsfrågor ökar vår attraktionskraft samtidigt som hållbar tillväxt ökar efterfrågan på våra tjänster. Man kan säga att Contractor är viktiga för ett levande Norrland och ett hållbart Norrland är viktigt för Contractor.